Oro (3S)

Sommaire

Character Select
Portrait Neutral
Stance

Introduction

Couleurs

Liste des coups

Chopes

Kubi-jime Kataguruma + ou + +
Tomoe Nage + +
Kuuchuu Jigoku Guruma (Air) +

Normaux

Mawashi Hiji +
2 Dan Tobi ou ou

Target Combos

Coups Spéciaux

Nichirin-shou charge + EX
Oniyanma charge + EX
Niouriki +
Jinchuu-Watari + EX
Hitobashira-Nobiri (Air) + en répétitions EX

Super Arts

I Kishin-Riki + , Punch.png (proche) 1 stock
I Kishin-Tsuki + 1 stock
II Yagyou-Dama + 3 stocks
II Yagyou-Daikon + (max requis) 3 stocks
III Tengu-Stone + 1 stock
III Tengu-Ranseki + 1 stock

Stratégie

Vidéos