Yun (3S)

Révision de 22 août 2010 à 21:28 par 81.56.224.129 (discussion)

Introduction

Liste des coups

SPECIAL ATTACKS:

Tetuzankou F,D,DF + Punch
Zesshou-Hohou QCF + Punch
Nishou-Kyaku F,D,DF + Kick
Kobokushi QCB + Punch
Zenpou-Tenshin QCB + Kick (proche)
Raigeki-Shuu DF + Kick (en l'air)

SUPER ARTS:

I. (1) You-Hou QCF, QCF + Punch
II. (3) Sourai-Rengeki QCF, QCF + Punch
III. (1) Genei-Jin QCF, QCF + Punch