The King of Fighters XI - Kyo Kusanagi : Différence entre versions

m
m
Ligne 54 : Ligne 54 :
 
|     ↳ Oniyaki || → ↓ ↘ + C ||
 
|     ↳ Oniyaki || → ↓ ↘ + C ||
 
|- style="background-color:#C26546;"
 
|- style="background-color:#C26546;"
| colspan="3" | Special Move  
+
| colspan="3" | Super Special Move  
 
|-
 
|-
 
| Orochi Nagi || ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + P || Peut être maintenu
 
| Orochi Nagi || ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + P || Peut être maintenu
Ligne 60 : Ligne 60 :
 
| Shiki || ↓ ↘ → ↓ ↘ → + P || Peut être maintenu
 
| Shiki || ↓ ↘ → ↓ ↘ → + P || Peut être maintenu
 
|- style="background-color:#B84123;"
 
|- style="background-color:#B84123;"
| colspan="3" | Leader Special Move  
+
| colspan="3" | Super Leader Special Move  
 
|-
 
|-
 
| Kami Gomi || (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E ||
 
| Kami Gomi || (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E ||
 
|}
 
|}

Version du 22 mai 2011 à 12:05

Kofxi-kyo-kusanagi.jpg

Introduction

Moves List

Nom du coup Commande Commentaire
Coup normaux
Goufu You → + B
Shiki ↘ + D
Naraku Otoshi (air) ↓ + C
Coup spéciaux
Oniyaki → ↓ ↘ + P
Shiki Kai ↓ ↘ → + K, K Il faut utiliser le même bouton pour enchainer
Yami Barai ↓ ↙ ← + P
R.E.D. Kick ← ↓ ↙ + K
Aragami ↓ ↘ → + A
↳ Hikigane → ↘ ↓ ↙ ← + K
↳ Konokizu ↓ ↘ → + P
  ↳ Hikigane → ↘ ↓ ↙ ← + K
  ↳ Yanosabi P
  ↳ Nanase K
↳ Yanosabi → ↘ ↓ ↙ ← + P
  ↳ Migiri Ugachi P
  ↳ Goufu You B
  ↳ Shiki D
Dokugami ↓ ↘ → + C
↳ Tsumi Yomi → ↘ ↓ ↙ ← + C
  ↳ Batsu Yomi → + C
    ↳ Oniyaki → ↓ ↘ + C
Super Special Move
Orochi Nagi ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + P Peut être maintenu
Shiki ↓ ↘ → ↓ ↘ → + P Peut être maintenu
Super Leader Special Move
Kami Gomi (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E