The King of Fighters XI - Eiji Kisaragi : Différence entre versions

m
m
Ligne 22 : Ligne 22 :
 
| Tenba Kyaku  || ← ↓ ↙ + K ||
 
| Tenba Kyaku  || ← ↓ ↙ + K ||
 
|- style="background-color:#C26546;"
 
|- style="background-color:#C26546;"
| colspan="3" | Special Move  
+
| colspan="3" | Super Special Move  
 
|-
 
|-
 
| Kiritetsu Nami || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + P ||
 
| Kiritetsu Nami || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + P ||
Ligne 30 : Ligne 30 :
 
| Kiritetsu Kamakiriken || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + K ||
 
| Kiritetsu Kamakiriken || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + K ||
 
|- style="background-color:#B84123;"
 
|- style="background-color:#B84123;"
| colspan="3" | Leader Special Move  
+
| colspan="3" | Super Leader Special Move  
 
|-
 
|-
 
| Yami Kari || (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E ||
 
| Yami Kari || (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E ||
 
|}
 
|}

Version du 22 mai 2011 à 12:02

Kofxi-eiji-kisaragi.jpg

Introduction

Moves List

Nom du coup Commande Commentaire
Coup spéciaux
Kikou Hau ↓ ↘ → + P
Kasumi Kiri ↓ ↙ ← + P
Ryuu Kagejin → ↓ ↘ + P
Kage Utsushi ↓ ↘ → + K
Kotsu Hazaki Kiri → ↘ ↓ ↙ ← + K
Tenba Kyaku ← ↓ ↙ + K
Super Special Move
Kiritetsu Nami ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + P
Kiritetsu Kamakiriken ← ↙ ↓ ↘ → ↘ ↓ + K
Kiritetsu Kamakiriken ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← + K
Super Leader Special Move
Yami Kari (corps) → ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ ↙ ← + E