Takuma Sakazaki (2k2um) : Différence entre versions

Ligne 4 : Ligne 4 :
  
 
=== Normal Moves ===
 
=== Normal Moves ===
 +
 +
==== Throws ====
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
|-
 
|-
| Oosotogari || Près de ← ou → C
+
|  
|-
 
| Ibbon Seoi Nage || Près de ← ou → D
 
|-
 
| Kawara Wari || → B
 
|-
 
| Ko Ou Ken || ↓ ↘ → A ou C
 
 
|-
 
|-
| Mou Ko Murai Gan || ↓ ↙ ← A ou C
+
|
|-
 
| HaohShikohKen || → ← ↙ ↓ ↘ → A ou C
 
|-
 
| HienShippuKyaku || → ↘ ↓ ↙ ← B ou D
 
 
|}
 
|}
  
=== Desperation Moves ===
+
=== Command Moves ===
 +
 
 +
==== Special Moves ====                     
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
|-
 
| RyuKo Ranbu || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A ou C
 
 
|-
 
|-
| Shin Kishin Geki || De près ↓ ↘ → ↓ ↘ → A ou C
+
|  
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 
|}
 
|}
  
=== Super Desperation Moves ===
 
  
 +
==== Desperation ====                         
 +
                     
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
|-  
+
|-
| RyuKo Ranbu || ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A+C
+
|  
 +
 
 +
 
 
|}
 
|}
  
=== Hidden Super Desperation Moves ===
+
==== Desperation ====                         
 +
                     
 +
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 +
|-
 +
|
 +
 
 +
 
 +
==== Hidden Super Desperation ====
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%"
|-  
+
|-
| Mouko || ← → ↓ ↘ A+C
+
|
|}
 

Version du 23 juillet 2010 à 19:03

Introduction

Moves List

Normal Moves

Throws

Command Moves

Special Moves

Desperation


Desperation


Hidden Super Desperation