Ryo

Introduction

Moves List

Normal Moves

Ryuuchou Kyaku Près de ← ou → C
Tomoe Nage Près de ← ou → D
Hyouchuu Wari → A
Joudan Uke → B
Gedan Uke ↘ B
Ko Ou Ken ↓ ↘ → A ou C
Ko Hou → ↓ ↘ A ou C
HienShippuKyaku → ↘ ↓ ↙ ← B ou D
ZanRetsuKen → ← → A ou C
Mou Ko Rai Jin Setsu ↓ ↘ → B ou D

Desperation Moves

HaohShokohKen ← → ↙ ↓ ↘ → A ou C
RyuKo Ranbu ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ← A ou C

Super Desperation Moves

RyuKo Ranbu De près ↓ ↘ → A ou C

Hidden Super Desperation Moves

Tenchi HaohKen ↓ ↘ → ↓ ↘ → A+C