Robert Garcia (2k2um)

Révision de 2 août 2010 à 18:30 par Admin (discussion | contributions)

Introduction

Liste des coups

Coups Normaux

Choppes

Ryuuchou Kyaku proche, b ou f + HP
Kubikiri Nage proche, b ou f + HK

Command Moves

Kouryuu Gokyageri f + LP
Ura Kobushi b + LP
Ryuuhashuu b or f + LK

Special Moves

Ryuugekiken qcf + P
Ryuuga dp + P
Hien Ryuujin Kyaku qcf + K en l'air
Gene'i Kyaku f, b, f + K
Sujin Ranbu Kyaku proche, hcf + K

Desperation

Haohshoukoken f, hcf + P

|- | Ryuuko Ranbu || qcf, hcb + P |- |Kuzuryuusen || qcf, qcf + K |}

Super Desperation

Ryuuko Ranbu qcf, hcb + LP + HP

Hidden Super Desperation

Zetsu Ryuuko Ranbu qcf, hcb + LK + HK