Hakushon Daimao (TvC:CGOH)

Sommaire

/images/HakushonDaimao.jpg

Introduction

Moves List

Normal Moves

Special Moves

Nazeka Slip
↓ ↓ + A

Itsumono Mahou
↓ ↘ → + A

Totsuzen Tackle
[←] → + A

Sekka Kunanode Kyuuin
→ ↘ ↓ ↙ ← + A

Shoushiya Risugitakan (Air)
→ ↓ ↘ + A

Hyper Combo

Honka Kutekini (Lv1)
↓ ↘ → + A A

Nakkou Yarisugita Kan (Lv1)
→ ↓ ↘ + A A

Dousenari Motto Kyuuin (Lv3)
↓ ↙ ← + A A

Assist

Itsumono Mahou

Hyper Combination

Honka Kutekini