Choi Bounge (98um)

Sommaire

Introduction

Liste des coups

Coups Normaux

Choppes

Zujou Sashi Proche, b/f+C
Geketsu Zuki Proche, b/f+D

Command Moves

Nidan Zan f+A
Toorima Geri f+B

Special Moves

Hishou Kyaku En l’air qcf+K
Kaiten Hien Zan qcb+P
Kishuu Hien Zuki > Press P
Hishou Shissou Zan charge b,f+P
Tatsumaki Shippuu Zan charge d,u+P
Hishou Kuuretsu Zan charge d,u/uf/ub+K (maintenir K)
Houkou Tenkan > (any direction)+A/B/C/D
Senpuu Hien Zashi charge b,f+K
Houkou Tenkan > (any direction)+A/B/C/D

Desperation Move

Chouzetsu Tatsumaki Shinkuu Zan hcb,hcb+P (bouger b/f)
Hou’ou Kyaku qcf,hcb+K