Choi Bounge (2k2um)

Sommaire

Introduction

Liste des coups

Coups normaux

Choppes

Zujou Sashi proche, b ou f + C
Geketsu Zuki proche, b ou f + D

Command Moves

Toorima Geri f + B

Special Moves

Tatsumaki Shippuu Zan d~u + P
Hishou Kyaku qcf + K en l’air
Hienzan dp + K
Hishou Kuuretsu Zan d~u + K
Houkou Tenkan Hishou Kuuretsu, n’importe quelle direction + bouton (jusqu’à trois fois)
Senpuu Hien Zashi b~f + P
Houkou Tenkan n’importe quelle direction + bouton (jusqu’à trois fois)
Kaiten Hien Zan qcb + P
Kishuu Hien Zuki Kaiten Hien zan, P

Desperation

Shin! Chouzetsu Tatsumaki Shinkuuzan hcb, hcb + P
Hou’ou Kyaku qcf, hcb + K
Shin! Chouzetsu Rinnekoro Totsuha qcf, qcf + P

Super Desperation

Hou’ou Kyaku qcf, hcb + B + C

Hidden Super Desperation

Shakushi hcf, hcf + A + C en l’air