Chizuru Kagura (98um)

Sommaire

Introduction

Liste des coups

Coups Normaux

Choppes

Reigetsu Proche, b/f+C
Kaiten Proche, b/f+D

Command Moves

Jokatsu: Sousou (Zheng Zheng) f+A
Jokatsu: Sousou (Cang Cang) f+B
Jokatsu: Sousou (Cong Cong) df+D

Special Moves

108 Katsu: Tamayura no Shitsune qcf+P
100 Katsu: Tenjin no Kotowari dp+P
212 Katsu: Shinsoku no Norito hcb+any
212 Katsu: Shinsoku no Norito ~ Tenzui > qcb+any
212 Katsu Otsu Shiki: Choumon no Isshin

Desperation Move

Rimen 85 Katsu: Reigi no Ishizue qcb,hcf+P
Rimen 1 Katsu: Sanrai no Fujin qcf,qcf+K